Alkohol- och serveringstillstånd - ansökan om gemensam serveringsyta

LÄS MER

Ansökan om serveringstillstånd för gemensam serveringsyta 8 kap. 14§ alkohollagen (2010:1622).

 

 

Här kan du läsa mer om alkohol och serveringstillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Gemensam serveringsyta. Ritning i två exemplar (A4-format)