Alkohol- och serveringstillstånd - ansökan och checklista för tillfälligt serveringstillstånd vid provsmakning

LÄS MER

Du som vill servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker måste ha serveringstillstånd. Här kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för provsmakning alkoholdrycker 8 kap. 2§, 8 kap. 6§, 8 kap. 7§ alkohollagen (2010:1622).

För sökande som inte har stadigvarande serveringstillstånd i Strömstads kommun ska dessutom nedanstående handlingar bifogas:

• Registreringsbevis för bolag eller enskild firma
• Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag
• Uppgifter om andelsfördelning i handelsbolag
• Bevis att företaget är registrerat i arbetsgivarregistret och i momsregistret

 

Här kan du läsa mer om alkohol och serveringstillstånd. 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bilagor B5, B7 och B8
  • Planritning i två exemplar (A4-format) över serveringsyta
  • Kopia av hyreskontrakt eller markupplåtelse