Alkohol- och serveringstillstånd - anmälan om ändring av företagsuppgifter och checklista

LÄS MER

Anmälan om ändring av ägarförhållande, styrelse eller PBI 9 kap. 11§ alkohollagen (2010:1622).

 

 

Här kan du läsa mer om alkohol och serveringstillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bilagor B1, B2, B3 och B7
  • Köpeavtal
  • Verifikationer som visar hur köpet finansierats
  • Överlåtelseavtal, etc.
  • Uppgifter om bolagsandelar/aktiefördelning
  • Handling som styrker ägarförhållandet
  • Registreringsbevis från Bolagsverket