Alkohol- och serveringstillstånd - anmälan om ändring av kontaktuppgift för tillståndshavare

LÄS MER

Anmälan om ändring av kontaktuppgifter 9 kap. 11§ alkohollagen (2010:1622).

 

 

Här kan du läsa mer om alkohol och serveringstillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se