Alkohol- och serveringstillstånd - anmälan av tillståndshavare vid provsmakning

LÄS MER

Anmälan om provsmakning vid arrangemang på serveringsställe med stadigvarande tillstånd 8
kap. 2§, 8 kap. 6§, 8 kap 7§ alkohollagen (2010:1622).

 

 

Här kan du läsa mer om alkohol och serveringstillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se