Miljöfarlig verksamhet - anmälan

LÄS MER

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap 6 §. Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet.

 

 

Här kan du läsa mer om miljöfarlig verksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Situationsplan över fastigheten