Folköl - anmälan/ändring och egenkontrollprogram för försäljning

LÄS MER

Anmälan om försäljning av folköl  5 kap 5 § alkohollagen (2010:1622)på nytt försäljningsställe, vid ägarbyte eller om försäljning har upphört. 

Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen sker i enlighet
med bestämmelserna i alkohollagen (2010:1622).

 

Här kan du läsa mer information om folköl. 

 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se