Förskola och fritidshem - ansöka om ny plats samt hantera befintliga placeringar

LÄS MER

Här besvarar du erbjudande om plats, hanterar dina placeringar, säger upp platsen samt registrerar din inkomst med mera. Observera! Schemaregistrering görs numera i Vklass

Intyg om studier eller arbete

För att få en plats för ditt barn i förskola eller fritidshem måste du lämna ett intyg till kommunen om att du studerar eller arbetar. Intyget skall skrivas under av din rektor om du studerar och av din arbetsgivare om du har arbete. Observera att båda vårdnadshavarna måste lämna uppgifter i e-tjänsten.
> Hämta blanketten Intyg om studier eller arbete

Skall du ansöka om ny plats i förskola eller fritidshem, men har ingen e-legitimation?

Om du inte har e-legitimation, så kan du använda denna länk för att göra ansökan utan att logga in.
> Göra ny ansökan utan inloggning med e-legitimation

Ansökan på engelska / Application in english

Om du inte förstår svenska så kan du fylla i en ansökningsblankett på engelska. Denna blankett kan också användas om du inte har ett svenskt personnummer, eller om enbart en av två vårdnadshavare kan signera blanketten. / If you do not understand swedish, you can fill out an application form in english. This form can also be used if you do not have a social security number, or if only one of the parents/legal guardians/care givers can sign the application.

> Ansökningsblankett på engelska / Application form in english 

 

Mer information

Läs mer om ansökan till förskola
Läs mer om ansökan till fritidshem

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten