Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd, t. ex. attefall, rivningsanmälan med mera

LÄS MER

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd, till exempel attefallshus, rivningsanmälan med mera.

Mer information om ej bygglovspliktiga åtgärder.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se