Förhandsbesked - ansökan

LÄS MER

Om du vill bygga ett hus på en ny tomt utom detaljplan ska du ansöka om ett förhandsbesked. Då prövar vi om platsen är lämplig att bebygga.

Efter att du fått ett positivt förhandsbesked kan du söka bygglov. Du kan även söka bygglov direkt och då görs prövningen om platsens lämplighet i bygglovet. 

Mer information om vad ett förhandsbesked är och hur du ansöker.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se