Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (33)

  Bygga, bo och miljö (44)

  Kommun och politik (6)

  Näringsliv och arbete (36)

  Omsorg och stöd (13)

  • Färdtjänst - ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst

   Färdtjänst kan du få som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller resa med den vanliga kollektivtrafiken.

   Boka alltid din resa för färdtjänst via beställningscentralen, telefon 020-91 90 90.

    

  • Försörjningsstöd - återansökan

   Återansökan är en e-tjänst för dig som ansökt om försörjningsstöd under minst en av de senaste tre månaderna.

  • Hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun - beställning

   Annan kommuns beställning av hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun.

  • Hemtjänst/boendestöd - preliminär beräkning av avgift

   Preliminär beräkning av betalningsförmåga för hemtjänst.

  • Hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun - beställning

   Annan kommuns beställning av hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun.

  • Insatser enligt LSS - ansökan

   Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

  • Orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn eller vuxen far illa

   Du som misstänker att barn eller vuxen far illa eller kan vara i behov av stöd från socialtjänsten kan göra en orosanmälan här.

   VIKTIGT! Är ditt ärende akut och inte kan avvaktas? Kontakta i sådana fall SOS Alarm.

  Trafik och infrastruktur (18)

  Uppleva och göra (10)