Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (33)

  Bygga, bo och miljö (44)

  Kommun och politik (6)

  Näringsliv och arbete (36)

  Omsorg och stöd (13)

  • Bostadsanpassning medgivande - ägarmedgivande/nyttjanderättshavare

   Den här e-tjänsten används för den som söker bostadsanpassningsbidrag hos kommunen och ska inhämta medgivande från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om anpassningarna/åtgärderna genom deras e-legitimation. 

   Till dig som är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare: Läs noga igenom uppgifterna nedan vilka anpassningar som personen önskar göra i bostaden. Vid frågor eller om du vill ha ytterligare upplysningar om anpassningarna kontakta den sökande. 

   Genom att signera ärendet godkänner du de anpassningar som önskas göras i bostaden och ärendet kommer skickas vidare till handläggare hos kommunen. 

  • Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som kan sökas för att en individ med funktionsnedsättning skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i sin egen bostad. Bidrag lämnas till en skälig kostnad för anpassning av bostadens fasta funktioner och till åtgärder som är nödvändiga för det dagliga livet. I det dagliga livet ingår att förflytta sig in och ut samt i bostaden, sova och vila, sköta hygien samt laga mat och äta.

  • Hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun - beställning

   Annan kommuns beställning av hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun.

  • Hemtjänst, särskilt boende och avlösning i hemmet - ansökan

   Här kan du ansöka t.ex. om hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvistelse, särskilt boende, matdistribution eller trygghetslarm.

  • Hemtjänst/boendestöd - preliminär beräkning av avgift

   Preliminär beräkning av betalningsförmåga för hemtjänst.

  • Hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun - beställning

   Annan kommuns beställning av hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun.

  • Insatser enligt LSS - ansökan

   Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

  Trafik och infrastruktur (18)

  Uppleva och göra (10)