Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (33)

  Bygga, bo och miljö (44)

  Kommun och politik (6)

  Näringsliv och arbete (36)

  Omsorg och stöd (13)

  • Bostadsanpassning medgivande - ägarmedgivande/nyttjanderättshavare

   Den här e-tjänsten används för den som söker bostadsanpassningsbidrag hos kommunen och ska inhämta medgivande från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om anpassningarna/åtgärderna genom deras e-legitimation. 

   Till dig som är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare: Läs noga igenom uppgifterna nedan vilka anpassningar som personen önskar göra i bostaden. Vid frågor eller om du vill ha ytterligare upplysningar om anpassningarna kontakta den sökande. 

   Genom att signera ärendet godkänner du de anpassningar som önskas göras i bostaden och ärendet kommer skickas vidare till handläggare hos kommunen. 

  • Färdtjänst - ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst

   Färdtjänst kan du få som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller resa med den vanliga kollektivtrafiken.

   Boka alltid din resa för färdtjänst via beställningscentralen, telefon 020-91 90 90.

    

  • Hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun - beställning

   Annan kommuns beställning av hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun.

  • Hemtjänst/boendestöd - preliminär beräkning av avgift

   Preliminär beräkning av betalningsförmåga för hemtjänst.

  • Hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun - beställning

   Annan kommuns beställning av hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun.

  • Insatser enligt LSS - ansökan

   Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

  • Stöd och insatser i hemmet - ansökan

   Här kan du ansöka t.ex. om hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvistelse, särskilt boende, matdistribution eller trygghetslarm.

  Trafik och infrastruktur (18)

  Uppleva och göra (9)