Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (33)

  Bygga, bo och miljö (44)

  Kommun och politik (4)

  Näringsliv och arbete (37)

  Omsorg och stöd (15)

  • Bostadsanpassning medgivande - ägarmedgivande/nyttjanderättshavare

   Den här e-tjänsten används för den som söker bostadsanpassningsbidrag hos kommunen och ska inhämta medgivande från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om anpassningarna/åtgärderna genom deras e-legitimation. 

   Till dig som är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare: Läs noga igenom uppgifterna nedan vilka anpassningar som personen önskar göra i bostaden. Vid frågor eller om du vill ha ytterligare upplysningar om anpassningarna kontakta den sökande. 

   Genom att signera ärendet godkänner du de anpassningar som önskas göras i bostaden och ärendet kommer skickas vidare till handläggare hos kommunen. 

  • Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som kan sökas för att en individ med funktionsnedsättning skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i sin egen bostad. Bidrag lämnas till en skälig kostnad för anpassning av bostadens fasta funktioner och till åtgärder som är nödvändiga för det dagliga livet. I det dagliga livet ingår att förflytta sig in och ut samt i bostaden, sova och vila, sköta hygien samt laga mat och äta.

  • Folkhälsa - ansökan om medel

   Ansök om stimulans- och utvecklingsmedel för förvaltningar, verksamheter och organisationer verksamma inom Strömstads kommun.

  • Folkhälsa - redovisning om utvecklingsmedel

   Redovisning om utvecklingsmedel folkhälsa. Lämnas in efter projektets slut.

  • Färdtjänst - ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst

   Färdtjänst kan du få som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller resa med den vanliga kollektivtrafiken.

   Boka alltid din resa för färdtjänst via beställningscentralen, telefon 020-91 90 90.

    

  • Försörjningsstöd - återansökan

   Återansökan är en e-tjänst för dig som ansökt om försörjningsstöd under minst en av de senaste tre månaderna.

  • Hemtjänst/boendestöd - preliminär beräkning av avgift

   Preliminär beräkning av betalningsförmåga för hemtjänst.

  • Insatser enligt LSS - ansökan

   Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

  • Stöd och insatser i hemmet - ansökan

   Här kan du ansöka t.ex. om hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvistelse, särskilt boende, matdistribution eller trygghetslarm.

  Trafik och infrastruktur (18)

  Uppleva och göra (9)