Bygglov, rivningslov och marklov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om du tänkt bygga en ny byggnad, en tillbyggnad, riva en byggnad eller göra en större markförändring. 

Om du vill veta mer innan du startar hittar du information via dessa länkar: 

För att handläggningen av ditt ärende ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början. 

Om du skickar in din ansökan och en handläggare bedömer att det saknas handlingar kommer du att bli meddelad via brev eller e-post om vad som saknas. Du har då möjlighet att komplettera ditt ärende. 

När ditt ärende är komplett med alla handlingar som behövs har vi 10 veckor på oss att handlägga och fatta beslut kring lov och förhandsbesked.  När det gäller anmälningsärenden har vi 4 veckor på oss enlig Plan- och bygglagen (PBL) men normalt går det fortare än så.  

Bifoga handlingar 

Vilka bilagor och handlingar som ska bifogas en ansökan beror på vilken åtgärd du önskar göra.  

Du laddar upp dina filer i de olika fälten under respektive rubrik i slutet av tjänsten. Vi vill gärna att du använder filformatet PDF för alla dina handlingar. I vissa fält fungerar även andra format. 

Filstorleken får totalt inte vara större än 100 mb för dina filer i hela ansökan.

Avgift för ansökan och anmälan 

Handläggning av din ansökan eller anmälan är förenat med en kostnad enligt den taxan som gäller. Läs mer om taxan på vår webbsida  taxor i Strömstads kommun

Inloggning 

Vi rekommenderar att du väljer att logga in dig med din e-legitimation. Fördelen med inloggning är att dina uppgifter hämtas in och läggs med i ansökan. Du kan spara och fortsätta vid ett senare tillfälle och under Mina sidor i e-tjänstportalen hittar du dina inskickade ärenden.  

Om du väljer att inte logga in kommer du att behöva skriva in dina uppgifter, du kan inte spara och fortsätta vid ett senare tillfälle eller se dina ärenden under Mina sidor här i e-tjänstportalen. 

Hämta dina företagsuppgifter 
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så du slipper fylla i dem. 
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter
Du kan också välja att fylla i uppgifterna om ditt företag manuellt om det passar dig bättre. 

Viktigt att du fyller i rätt fakturauppgifter 

Här kan du läsa mer om olika betalningsalternativ E-faktura och autogiro Strömstads kommun

Ansökan via ombud 

Ett ombud är en person eller ett företag som genom fullmakt företräder någon annan. 
Den som lämnat fullmakten kallas fullmaktsgivare och den som får fullmakten kallas fullmaktstagare. Den som är fullmaktstagare och agerar som ombud har samma rätt som fullmaktsgivaren, till exempel när det gäller att göra ansökningar eller ta emot handlingar åt dig. 

Anlitar du ett ombud i ditt ärende så lämnar ombudet in en ansökan i ditt namn, det är då ditt ombud som vi på byggavdelningen kommer kontakta vid handläggning av ditt ärende.  

Fullmakt 

Om du vill ge någon behörighet att företräda dig i ett ärende så behöver du ge personen eller företaget en fullmakt. De kan då agera som ditt ombud. Det viktiga som vi behöver och som ska framgå av fullmakten är: 

  • vem som ger fullmakt 

  • vem som får fullmakt 

  • i vilka frågor eller ärenden som fullmakten gäller 

  • hur lång tid fullmakten sträcker sig 

Ansök via blankett 

Om du vill kan du skicka in din ansökan, anmälan om kontrollansvarige och din tekniska beskrivning via blankett i stället för att använda e-tjänsten. Du beställer då blanketten genom att skicka ett mejl till kommuncenter@stromstad.se eller ringer 0526-190 00. 

Blankett med bilagor skickas då in via e-post till mbn@stromstad.se

Skyddad identitet 

Om du har skyddad identitet ska du alltid ansöka via pappersblankett och ange på blanketten att du har skyddad identitet. 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
+46 526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa