Bygglov, marklov och rivningslov - ansökan

LÄS MER

Ansök om du tänker bygga en ny byggnad eller tillbyggnad, riva byggnad eller göra en större markförändring.

Mer information hittar du nedan:

 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se